Grunnkurs overgrepsmottak - 2020

Sist oppdatert: Jun 10, 2020

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin arrangerer «Grunnkurs overgrepsmottak» 24.-25. mars 2020 på Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen 5, Bergen.

Grunnkurset er praktisk orientert med fokus på de ulike arbeidsoppgaver for ansatte i overgrepsmottak. Målsetningen med kurset er å gi deltakerne de grunnleggende kunnskaper som er nødvendig for å utføre helsefaglig arbeid i møte med overgrepsutsatte på en forsvarlig måte og i tråd med ”Veilederen”.

Kurset som arrangeres nå er tilsvarende tidligere kurs. Det er først og fremst et tilbud til nye medarbeidere og de som ikke fikk delta i 2018 eller 2019. Hvis noen som har deltatt tidligere ønsker en oppfriskning, er det muligheter for det, men nye vil bli prioritert.

Kurset er gratis med lunsj og middag inkludert for alle deltakere. En overnatting fra 24. til 25. mars vil bli betalt for de som kommer tilreisende. Kryss av i påmeldingsskjemaet hvis det er behov for det. NKLM reserverer hotellrom på kurshotellet. Hvis noen må ha en overnatting i forkant av kurset grunnet lang reisevei, må det bestilles og betales av kursdeltakerne selv. Telefon til hotellet er: 55 54 30 00. Vi anser felles middag som et ledd i nettverksbyggingen. Dersom du ønsker og har anledning å delta på middag, må du krysse av i påmeldingsskjema. Deltakerne må betale reisen selv.

•Kurset er godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 15 timer

•Kurset er søkt godkjent med 15 valgfrie kurspoeng til videre og etterutdanningen i allmennmedisin, patologi med 15 timer til den valgfrie kursdelen for leger i spesialisering og i fødselshjelp og kvinnesykdommer med 15 timer som valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning

Velkommen til nytt grunnkurs i Bergen.

Program

Påmelding innen 1. februar 2020

Dersom du melder på en kollega, er det fint om du oppgir vedkommendes epostadresse.

Påmelding til kurset og middagen er bindende!