Om Bivirkningsgruppen

Sist oppdatert: 4. jul. 2019

Ansatte i Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer:

Trine Lise Lundekvam Berge

Trine Lise Lundekvam Berge

Forsker II - NORCE
trbe@norceresearch.no
+47 56 10 72 12
Lars Bjorkman

Lars Björkman

Forskningsleder Bivirkningsgruppe for odontologiske biomaterialer - NORCE
labj@norceresearch.no
+47 56 10 72 14
Kåre Hatleberg

Kåre Hatleberg

Seniorrådgiver, tannlege - NORCE
khat@norceresearch.no
+47 56 10 72 36
Birgitte Fos Lundekvam

Birgitte Lundekvam

Seniorrådgiver, lege - NORCE
bilu@norceresearch.no
+47 56 10 72 58
Gunvor Bentung Lygre

Gunvor Bentung Lygre


guly@norceresearch.no

Randi Sundfjord

Randi Sundfjord

Senior forskningstekniker - NORCE
rasu@norceresearch.no

Johanna Svahn

Johanna Svahn

Seniorrådgiver, tannlege - NORCE
josv@norceresearch.no
+47 56 10 72 86

Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer er organisert som en enhet i NORCE. Bivirkningsgruppen ble opprettet i 1992 av Helsedirektoratet som en prosjektgruppe under Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Utgangspunktet var den pågående amalgamdebatten. 1. januar 1999 ble gruppen permanent med finansiering over statsbudsjettet.

Bivirkningsgruppens hovedoppgaver

 • Utredning av henviste pasienter
 • Informasjon og forskning på bivirkninger relatert til odontologiske biomaterialer
 • Registrering og overvåking av innsendte bivirkningsrapporter til det nasjonale bivirkningsregisteret for odontologiske biomaterialer

Til Bivirkningsgruppen er knyttet et fagråd med representanter fra fagområdene medisin og odontologi. Rådet har følgende medlemmer:

 • Professor dr. odont. Jon Dahl, Oslo
 • Sissel Heggdalsvik, Molde
 • Professor dr. med. Cato Mørk, Oslo
 • Professor dr. med. Ingvard Wilhelmsen, Bergen

Samarbeidspartnere

Bivirkningsgruppen har samarbeid med ulike fagmiljøer, både internt i NORCE og eksternt:

 • Allmennmedisinsk forskningsenhet, NORCE
 • Haukeland Universitetssjukehus
 • Institutt for klinisk odontologi, Medisinsk fakultet, UiB
 • Nordisk institutt for odontologiske materialer AS (NIOM as)

Årsrapporter fra Bivirkningsgruppen for odontologiske biomatieraler

Årsrapport 2018
Pdf
Årsrapport 2017
Pdf
Årsrapport 2016
Pdf

Kontakt Bivirkningsgruppen for å få tilsendt eldre årsrapporter.