Om Bivirkningsgruppen

Sist oppdatert: 22. jun. 2021

Ansatte i Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer:

Trine Lise Lundekvam Berge

Trine Lise Lundekvam Berge

Forsker II - Bergen
trbe@norceresearch.no
+47 56 10 72 12
Lars Bjorkman

Lars Björkman

Forskningsleder Bivirkningsgruppe for odontologiske biomaterialer - Bergen
labj@norceresearch.no
+47 56 10 72 14
Kåre Hatleberg

Kåre Hatleberg

Seniorrådgiver, tannlege - Bergen
khat@norceresearch.no
+47 56 10 72 36
Birgitte Fos Lundekvam

Birgitte Lundekvam

Seniorrådgiver, lege - Bergen
bilu@norceresearch.no
+47 56 10 72 58

Anita Bergstø

Seniorrådgiver - tannlege - Bergen
aber@norceresearch.no

Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer er organisert som en enhet i NORCE. Bivirkningsgruppen ble opprettet i 1992 av Helsedirektoratet som en prosjektgruppe under Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Utgangspunktet var den pågående amalgamdebatten. 1. januar 1999 ble gruppen permanent med finansiering over statsbudsjettet.

Bivirkningsgruppens hovedoppgaver

  • Utredning av henviste pasienter
  • Informasjon og forskning på bivirkninger relatert til odontologiske biomaterialer
  • Registrering og overvåking av innsendte bivirkningsrapporter til det nasjonale bivirkningsregisteret for odontologiske biomaterialer

Til Bivirkningsgruppen er knyttet et fagråd med representanter fra fagområdene medisin og odontologi. Rådet har følgende medlemmer:

  • Professor dr. odont. Jon Dahl, Oslo
  • Dr. odont. Sissel Heggdalsvik, Molde
  • Overlege Hilde Kristin Vindenes, Bergen

Samarbeidspartnere

Bivirkningsgruppen har samarbeid med ulike fagmiljøer, både internt i NORCE og eksternt:

  • Allmennmedisinsk forskningsenhet, NORCE
  • Haukeland Universitetssjukehus
  • Institutt for klinisk odontologi, Medisinsk fakultet, UiB
  • Nordisk institutt for odontologiske materialer AS (NIOM as)

Årsrapporter fra Bivirkningsgruppen for odontologiske biomatieraler

Årsrapport 2020
Pdf
Årsrapport 2019
Pdf
Årsrapport 2018
Pdf
Årsrapport 2017
Pdf
Årsrapport 2016
Pdf

Kontakt Bivirkningsgruppen for å få tilsendt eldre årsrapporter.