Klinisk utredning

Pasienter med mistenkte bivirkninger fra tannmaterialer kan henvises til Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer av lege eller tannlege for vurdering eller kompletterende utredning.

Sist oppdatert: 18. mar. 2020
Kliniks utredning

Utredning av pasienter ved mistanke om bivirkninger fra odontologiske biomaterialer skjer i første rekke lokalt hvor pasienten, fastlege og pasientens tannlege samarbeider. Dette er beskrevet i Helsedirektoratets "Nasjonale faglige retningslinjer for utredning og behandling ved mistanke om bivirkninger fra odontologiske biomaterialer".

Nasjonale faglige retningslinjer for utredning og behandling ved mistanke om bivirkninger fra odontologiske biomaterialer
Pdf


Generelt gjelder det at symptomer/plager fra munnhule og kjeve utredes av tannlege, og de generelle helseplagene utredes av lege. Dersom det etter lokal utredning er behov for ytterligere vurdering, kan tannlege eller lege henvise pasienten til Bivirkningsgruppen.

Hvis pasienten blir innkalt til klinikk i Bivirkningsgruppen, vil alle reiseutgifter i forbindelse med klinikkdagen bli dekket.

Bivirkningsgruppen gir ingen form for behandling. Dersom det ved en pasientutredning blir anbefalt utskiftning av tannmaterialer, foretas utskiftingsarbeidet av pasientens faste tannlege.

Henvisning fra tannlege

Ved henvisning fra tannlege ber vi om følgende opplysninger (se Informasjonsbrev til tannlege nederst på siden):

 • Henvisningsgrunn
 • Kort anamnese
 • Status presens
 • Generelt:
  • Allmenntilstand. Sykdommer. Kjente allergier. Medisinbruk.
 • Odontologisk:
  • Oralt: Synlige reaksjoner i munnslimhinnen, periodontal status, periapikale forhold, endodontisk behandling, eventuelle røntgenfunn, etc..
 • Produktdatablad av aktuelle materialer som mistenkes å være årsak til reaksjonen(e).
 • Bivirkningsskjema fylles ut (kopi av rapporten bør legges i journalen som en del av dokumentasjonen)

Henvisning fra lege

Ved henvisning fra lege ber vi om følgende opplysninger (se Informasjonsbrev til lege nederst på siden):

 • Kort anamnese:
 • Status presens
 • Generelt
  • Allmenntilstand. Sykdommer. Kjente allergier. Medisinbruk.
 • Oralt: Synlige reaksjoner i munnslimhinnen.
 • Blodprøvetaking – se Informasjonsbrev til lege side 2
 • Urinprøvetaking - bare ved amalgamproblematikk

Filer til nedlastning

Henvisningsskjema
Pdf
Informasjonsbrev til fastlegen
Pdf
Informasjonsbrev til pasienten
Pdf
Informasjonsbrev til tannlegen
Pdf
Samtykkeerklæring for pasient
Pdf