Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer

Arbeider med utredning av henviste pasienter, informasjon og forskning på bivirkninger relatert til odontologiske biomaterialer, samt registrering og overvåking av innsendte bivirkningsrapporter til det nasjonale bivirkningsregisteret for odontologiske biomaterialer.

Kontakt Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer

Telefon
56 10 73 10
Besøksadresse
Årstadveien 19, 4. et.
Postadresse
Årstadveien 19, 5009 Bergen

Aktuelt