Videreutdanning i familieterapi - deltidsstudie med oppstart 2021!

RKBU Vest tilbyr et toårig deltidsstudie som gir en bred innføring i de sentrale og anvendte familieterapeutiske teoriene og arbeidsmetodene på området.

Sist oppdatert: 17. des. 2020
Familieterapi COLOURBOX2335552
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com (

colourbox.com

)

Hva er familieterapi?

Familieterapi er en tilnærming til psykiske, psykosomatiske og mellommenneskelige problemer og er en psykoterapiform som har vokst i omfang og betydning.

Familieterapi ble introdusert i Norge på midten av 1960-tallet, og har sitt utgangspunkt i systemtenkning, kommunikasjonsteorier og teorier om endring i klinisk arbeid med mellommenneskelige relasjoner.

Familieterapi i praksis

 • Familieterapi gir familien mulighet til å snakke sammen, med støtte og veiledning fra en terapeut.
 • Når vi er i krise eller har problemer kan vi oppleve å ikke bli hørt og forstått. Vi kan oppleve at de vi snakker med blir mer opptatt av å forsvare og forklare seg enn å forstå hva vi har på hjertet.
 • Familieterapi kan gi voksne og barn hjelp til å leve sammen på en måte som skaper størst mulig trygghet for alle i familien og som bidrar med endringsskapende prosesser.

Informasjon om studiet

 • Videreutdanningen gir en bred innføring i de sentrale familieterapeutiske teoriene som er anvendt i arbeid med barn, ungdom og deres familier.
 • Det undervises i relasjonsorienterte metoder med utgangspunkt i systemiske, narrative og dialogbaserte modeller i kombinasjon med utviklingsmodeller basert på tilknytnings- og traumeforståelse, diagnose- og konfliktforståelse.
 • Deltakernes egne erfaringer fra praksis bringes inn i undervisningen og veiledning bla gjennom bruk av videomateriale.
 • Veiledning er en del av studiet og tilrettelegges som gruppeveiledning for studentene en dag i måneden over 2 år (24 måneder) til sammen 150 timer veiledning i RKBUs lokaler.
 • Videomateriale til undervisning og veiledning innebærer at studentene har med seg videoopptak av eget arbeid til både undervisning og veiledning.

Målgruppe

Fagfolk med helse- og sosialfaglig utdanning på høgskole- eller universitetsnivå og som arbeider med barn, ungdom og familier.

Opptakskrav

 • Minimum 3-årig høgskole / universitets-utdanning i helse-, sosial- og velferdsfag eller annen relevant utdanning på minst bachelornivå.
 • Søkerne må ha minst to års relevant praksis etter endt grunnutdanning og være i minst 50% relevant praksis under hele studieforløpet.
 • Relevant praksis med mulighet for endringsskapende arbeid med barn, unge og deres familier.

Når du har fullført studiet skal du

 • kjenne til sentrale teorier og metodiske tilnærminger innen familieterapifeltet
 • kunne anvende familieterapeutiske teorier og metoder i arbeid med barn, ungdom og familier
 • kunne anvende system- og relasjonsorienterte tilnærminger i arbeid med familier, samarbeidende instanser og større nettverk. Studiet gir for tiden ikke studiepoeng.

Praktisk informasjon om undervisningen

 • Det er to dagers samlinger en gang i måneden med i alt 10 samlinger pr. studieår.
 • I tillegg tilbys workshops med eksterne deltakere hvor studenter ved videreutdanningen kan delta.
 • Undervisningen er basert på forelesninger og egenaktivitet.
 • Det er krav om 80% tilstedeværelse.
 • Undervisningen foregår i RKBU Vest sine lokaler i Nygårdsgaten 114, Bergen.

Datoer for samlingene våren 2021: 8.-9. februar, 8.-9. mars, 12.-13. april, 5.-7. mai, 3.-4. juni.

Godkjenninger

Studiet søkes godkjent i

 • Norsk psykologforening.
 • Den norske legeforening.
 • FO/klinisk fordypning i familieterapi.

Oppstart

8. – 9. februar 2021.

Søknadsfrist

Det er fortsatt mulig å søke om opptak.

Filer

Studieplan