Videreutdanning i familieterapi (2020 - 2022)

Familieterapi har lenge vært en viktig tilnærming til psykiske, psykosomatiske og mellommenneskelige problemer. RKBU Vest tilbyr et toårig deltidsstudie som gir en bred innføring i de sentrale og anvendte familieterapeutiske teoriene og arbeidsmetodene på område

Sist oppdatert: 7. jul. 2020
COLOURBOX10274356 liten
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Hva er familieterapi?
Familieterapi gir familien mulighet til å snakke sammen med støtte og veiledning fra en terapeut. Når vi er i krise eller har problemer kan vi oppleve å ikke bli hørt og forstått. Vi kan oppleve at de vi snakker med blir mer opptatt av å forsvare og forklare seg enn å forstå hva vi har på hjertet. Dette mønsteret hjelper familieterapeuter familiene med å bryte. Både voksne og barn kan få hjelp til å forholde seg til hverandre på en måte som skaper størst mulig trygghet for alle i familien og som bidrar med endringsskapende prosesser. Som terapiform har familieterapi vokst i omfang og betydning siden den ble introdusert i Norge på midten av 1960-tallet. Fremgangsmåten har sitt utgangspunkt i systemtenkning, kommunikasjonsteorier og teorier om endring i klinisk arbeid med mellommenneskelige relasjoner.

Målgruppe
Fagfolk med helse- og sosialfaglig utdanning på høgskole- eller universitetsnivå og som arbeider med barn, ungdom og familier.
Opptakskrav er minimum 3-årig høgskole / universitets-utdanning i helse-, sosial- og velferdsfag eller annen relevant utdanning på minst bachelornivå.
Søkerne må ha minst to års relevant praksis etter endt grunnutdanning og må være i minst 50% relevant praksis under hele studieforløpet. Relevant praksis vil si praksis med mulighet for endringsskapende arbeid med barn, unge og deres familier.
RKBU Vest foretar prioritering mellom søkerne.

Informasjon om studiet
Videreutdanningen gir en bred innføring i de sentrale familieterapeutiske teoriene som er anvendt i arbeid med barn, ungdom og deres familier. For at studiet skal være så klinisk relevant som mulig trekker vi deltakernes egne erfaringer fra praksis inn i undervisningen. Dette gjør vi blant annet gjennom bruk av videomateriale.

Når du har fullført studiet skal du:

• kjenne til sentrale teorier og metodiske tilnærminger innen familieterapifeltet

• kunne anvende familieterapeutiske teorier og metoder i arbeid med barn, ungdom og familier

• kunne anvende system- og relasjonsorienterte tilnærminger i arbeid med familier, samarbeidende instanser og større nettverk

Studiet gir for tiden ikke studiepoeng.

Praktisk informasjon om undervisningen
Det er to dagers samlinger en gang i måneden med i alt 10 samlinger pr. studieår. Undervisningen er en blanding av forelesninger og egenaktivitet. Det er krav om 80% tilstedeværelse.
Undervisningen foregår i RKBU Vest sine lokaler i Nygårdsgaten 114.

Veiledning

Ved siden av undervisningen er det krav om totalt 120 timer veiledning. Dette tilsvarer ca. en dag i måneden over 2 år. RKBU Vest gir tilbud om tilrettelagt gruppeveiledning for studentene. Veiledningen foregår i RKBU Vest sine lokaler i Nygårdsgaten 114.

Krav om videomateriale til undervisning og veiledning

Det er et krav at studentene har med seg videoopptak av eget arbeid til både undervisning og veiledning.

Godkjenninger
Studiet søkes godkjent i Norsk psykologforening, Den norske legeforening og FO.

Søknadsfrist
Det er fortsatt mulig å søke om opptak


Studieplan