Vi åpner offisielt NAMC - North Atlantic Microplastic Centre

NAMC har som mål å mobilisere ledende forskere nasjonalt og internasjonalt for raskest mulig å forstå hvor mye mikroplast som finnes i omgivelsene og risikoen ved dette. Agenda Vestland- Sparebankstiftelsen har muliggjort etableringen ved å bistå med treårig oppstarthjelp. NORCE er vertskap for senteret.

Sist oppdatert: 8. des. 2020

- Vi er vant til å forholde oss til kostholdsråd om klassiske miljøgifter (f.eks. kvikksølv og PCB i fiskelever), men vi har i dag ikke kunnskap til å gi råd om innhold av mikroplast i mat. I en fremtid der mikroplastnivåene øker vil det stadig komme flere krav til dokumentasjon fra forbrukerne, matprodusenter og importører. Vi skal med dette senteret jobbe med forskning som skal legge grunnsteinene for trygg og sikker kunnskap, sier leder for senteret, Marte Haave, økotoksikolog ved NORCE ved lanseringen i mai 2020.

Live Stream fra NAMC Kick Off

Vi samler ekspertene og får opp rette metoder og ny kunnskap. Gjennom metoder som oppdager de aller minste partiklene, ser vi, og mange andre forskere, at 95% av partiklene er under 1/10 millimeter store. Og antallet stiger sannsynligvis når vi nærmer oss enda mindre partikler. De minste vi ser med denne metoden er 11 mikrometer, og mindre enn dette igjen er partikler på størrelse med bakterier. Bakterier vet vi jo at kan tas opp i kroppen av immunsystemet vårt, og kan krysse barrierer. Det er også vist i eksperimenter at ørsmå nanopartikler kan passere over i hjernen og påvirke adferd i fisk, når det gis høye nok doser.