Vær med meg - Med trygghetssirkelen som guide til barnets følelser og behov

Sist oppdatert: 4. feb. 2020

KURSET ER FULLTEGNET

RKBU Vest tilbyr 2-dagers opplæring i å gjennomføre foreldrekurs med fokus på tilknytning og emosjonsfokusert samspill, med trygghetssirkelen (COS) som utgangspunkt.

Kurset er i utgangspunktet tenkt for foreldre til barn i barnehage- og småskolealder, og delt opp i tre treff på 3 timer. Det er basert på psykoedukasjon, øvelser og diskusjoner.

I første omgang tilbys dette for de som jobber med målgruppen og innehar en veiledende funksjon, og som har endel erfaring og kjennskap med COS. Enten ved å ha gått 2- dagers kurs i tilknytning og observasjon ved RKBU vest eller Rbup øst/sør, eller har annen form for grundig COS opplæring. Det er ønskelig at det deltar minst to fra samme arbeidsplass.

Opplæringen vil bli gitt av Norma Vågstøl som er rådgiver for sped- og små, RKBU vest (klinisk sosionom/familieterapeut/COS terapeut/sertifisert COS veileder) og Heine Vestvik som er veileder ved CRUX-Hjem Solstrand/Haugesund (barnevernspedagog/COS terapeut/ sertifisert COS veileder/bokskriver ifht tilknytning).

Målsetningen med foreldrekurset er å øke foreldrenes sensitivitet og nysgjerrighet i samspillet med barnet, slik at barnet kan få en tryggere tilknytning med påfølgende mer robust utvikling. Dette er også et kurs som passer for foreldre med barn som har vansker med å bruke omsorgspersonene sine til hjelp og støtte, vansker med å lære av sine feil og/eller vansker med å regulere egne følelser og atferd. I kurset er det fokus på når barnas atferd og følelsesmessige reaksjoner kan være vanskelige å forstå ut fra den situasjonen de kommer til uttrykk i, og det kan skape forvirring og usikkerhet i hvordan man skal handle og reagere overfor barnet. Dette er en lavterskelmodell.

Det vil bli gitt ut manual, powerpointpresentasjon, samt lenker til aktuelle undervisningsfilmer i etterkant av kurset.

Aktuell litteratur:

Hjerteforeldre (Gottmann og Declaire, 2016)
Trygghetssirkelen (Powell, Cooper, Hoffman, Marvin, 2015)
Barn og relasjonsbrudd, bind 1 og 2 (Bind 1: Mikroseperasjoner, Bind 2: Makroseperasjoner)
Tilknytningsbasert forståelse, utredning og behandlingstiltak(Smith, Brandtzæg ogTorsteinson, 2019)
Klok på følelser (Stiegler, Sinding og Greenberg, 2018)