POLYFON-konferansen: Musikkterapi og samhandling

POLYFON-konferansen 2018 har temaet «Musikkterapi og samhandling» og vert arrangert 22. november, i Auditoriet Egget, Studentsenteret i Bergen.

Polyfonkonferansen
  • Nestleiar i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe, vil opne konferansen.
  • I år som i fjor har konferansen sterke hovudforedragshaldarar i plenum. Desse vert annonserte seinare.
  • Etter konferansen – på kveldstid – legges det som i fjor opp til ein flott POLYFON-konsert på Chagall!

For oppdatert informasjon om program og om hvordan du kan bidra, se POLYFON-konferansens nettsider.

Konferansen arrangeres av Kunnskapsklynga POLYFON som arbeider for at musikkterapi skal vere tilgjengeleg for dei brukarane som ønskjer og treng det. Samarbeidet fokuserer på tenesteutvikling, forsking, utdanning og formidling innan

  • Barn og unges oppvekst,
  • Psykisk helse,
  • Rus,
  • Eldrehelse og
  • Palliativ behandling og omsorg.

Meld deg på