Seminar om medisinsk og psykososial oppfølging

Seminar om medisinsk og psykososial oppfølging ved overgrepsmottak, 24. og 25. september 2019, Hotel Gabelshus, Gabels gt. 16, 0272 Oslo

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) har ment at overgrepsmottakene skal drive kortvarig psykososial oppfølging. I våre tidligere kartlegginger har det kommet frem at oppfølgingen av pasienter ved overgrepsmottakene er ulikt organisert og at rammebetingelsene ved det enkelte mottak har vært vesentlig for mulighetene. I vår karlegging i 2016 oppga halvparten av mottakene at de drev medisinsk og psykososial oppfølging. Flere mottak har lang erfaring med å drive psykososial oppfølging.

NKLM inviterer nå til seminar om medisinsk og psykososial oppfølging. Seminaret er primært for fagpersoner som skal drive eller driver psykososial oppfølging. Kurset gir en innføring i viktige prinsipper for oppfølging, og vil ha fokus på egenaktivitet ved bl.a. kasuistikker med rollespill og gruppearbeid. Det er et mål at deltakerne skal få kjennskap til sentrale verktøy for å jobbe med pasientens angst, invaderende minner, skam og selvbebreidelse, søvnvansker, tankekjør, unngåelse etc.

Påmeldingsfrist er 15. juni 2019. Antall deltakere 35. Ved stor interesse vil vi prøve å legge til rette for at alle mottak som driver eller skal drive psykososial oppfølging blir representert. NKLM dekker overnatting fra 24. til 25. september på Hotel Gabelshus. Vi dekker også dagpakker, men middag og reisen må deltaker betale selv.

Det søkes om følgende godkjenninger:
Legeforeningen:
15 poeng emnekurs i psykiatri (allmennmedisin)
15 poeng valgfritt kurs i fødselshjelp og kvinnesykdommer

Norsk sykepleierforbund:
15 timer i klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie

Påmelding

Se programmet her