[UTSATT] POLYFON-konferansen 2020

Veier til ny praksis: musikkterapi og implementering

Sist oppdatert: 16. sep. 2020
Polyfonkonferansen2020

På grunn av smittesituasjon i Bergen, er POLYFON-konferansen «Veier til ny praksis: Musikkterapi og implementering» utsatt til 2021.

Velkommen til en flerstemmig konferanse der brukere, praktikere, forskere og ledere utveksler erfaringer og visjoner. POLYFON-konferansen er en årlig konferanse i regi av kunnskapsklyngen POLYFON. Konferanseprogrammet består av tre ulike plenumssesjoner, med vekt på:

  • barn og unges helse,
  • rus og psykisk helse, samt
  • eldrehelse.

Det blir musikkinnslag, film, foredrag og samtaler. Se konferansens hjemmesider for mer info.

Årets konferansier er den profilerte artisten og menneskerettighetsforkjemperen Marthe Valle.

Det blir også parallelle foredrag i 5 spor.

Kvelden før (kl. 19 den 9. november) legger konferansen opp til en flott POLYFON-konsert i samarbeid med Pøbelscenen på Kvarteret.

Påmeldingsfrist 1. november (early-bird-frist 10. september).

Vi tar forbehold om eventuelle endringer i arrangementet dersom koronasituasjonen til høsten måtte kreve det (f.eks. delvis eller helt digitalisert konferanse).

POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi har som mål å stimulere systematisk og kunnskapsbasert tenesteutvikling i samspel med utdanning og forsking på høgaste nivå. Griegakademiet ved Fakultet for kunst, musikk og design (UiB) koordinerer samarbeidet.

Per i dag er følgjande deltakarar med i POLYFON: Bergen kommune, Betanien/Solli/Voss DPS, Griegakademiet (UiB), Haraldsplass Diakonale Sykehus, Haukeland universitetssjukehus, Helseavdelinga i NORCE (Norwegian Research Centre), Høgskulen på Vestlandet, NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus, RKBU Vest – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (NORCE), Stendi og Partssamarbeid Sogn og Fjordane (Vestland fylkeskommune; Helse Førde; Fakultet for helse- og sosialfag i HVL; Utviklingssenteret for sjukeheimar og heimetenester i Sogn og Fjordane).