POLYFON-konferansen 2019

Brukermedvirkning i musikkterapi er tema for årets konferanse i regi av kunnskapsklynga POLYFON

Sist oppdatert: 5. nov. 2019
Polyfonkonferansen 2019

Konferanseprogrammet består av tre ulike plenumspanel:

  • Oppfølgingstilbud for voksne i psykisk helse- og rusfeltet: muligheter og utfordringer
  • Brukermedvirkning i arbeid med personer med demens
  • Barn og unge: inkludering og tilhørighet

Videre vil det være parallellsesjoner i fire spor, med presentasjoner av tjenesteutvikling, forskingsprosjekt og brukererfaringer.

Kunnskapsklynga POLYFON arbeider for at musikkterapi skal være tilgjengelig for de brukerne som ønsker og trenger det. Samarbeidet fokuserer på tjenesteutvikling, forsking, utdanning og formidling innen aktuelle tjenesteområder. POLYFON-konferansen er etablert som klyngas hovedarena for dialog og diskusjon om resultat og erfaringer, planer og visjoner.