Observasjon og tilknytning- med trygghetssirkelen (COS) som tilnærming/verktøy

Sist oppdatert: 10. mai 2021

Trygghetssirkelen brukes for å observere og tolke barns atferd og følelsesmessige reaksjoner. Du vil lære hvordan du kan observere og tolke barns reaksjoner i samspill ut fra kunnskap fra tilknytningsfeltet, utviklingspsykologi og hjerneforskning.

Kursinnhold

Gjennom to dager vil vi ha en psykoedukativ grunnopplæring med fokus på tilknytning og observasjon av samspill, der barns atferd og følelsesmessige reaksjoner ofte kan være vanskelige å forstå ut fra den situasjonen de kommer til uttrykk i. Dette kan skape forvirring og usikkerhet i hvordan man skal forstå barnet og dets behov. Gjennom kurset vil vi trene på å kjenne igjen de ulike tilknytningsmønstrene. Vi vil også ha fokus på strategier basert på tilknytning som kan bidra til å forme barnets oppførsel og samhandlingsmønster i positiv retning.

Dag 1:
En introduksjon og grundig innføring i tilknytning og observasjon med utgangspunkt i trygghetssirkelen. Dere få se et utvalg av videoopptak av barns samhandlingsmønstre (både lav- og høyrisiko).

Dag 2:
Bruk av denne kunnskapen ved øvelse på observasjon og tolkninger av samspill og tilknytningskvalitet ved hjelp av diskusjoner og gruppearbeid, med utgangspunkt i filmer med ulike utfordringer i samspillet.

Dette kurset kvalifiserer til deltakelse på opplæring i å holde foreldreveiledningskurset «Vær med meg- følelsestrening»- med trygghetssirkelen som guide til barnets følelser og behov"
Dette kurset vil bli satt opp 27. - 28. september 2021

Forelesere

Norma Vågstøl, RKBU Vest, klinisk spesialist og familieterapeut/COS veileder

Anja Helene Strønen Lien, familieveileder i Familieteamet i Bjørnafjorden kommune/COS veileder

NB! MAX 20 deltakere