No Kids in the Middle

Sist oppdatert: 13. jan. 2020
No kids in the middle

Påmeldingsfrist: 6. mars 2020

Program for todagerskurset: "No Kids in the Middle" - med Erik Van Der Elst og Margreet Visser

I løpet av disse to dagene vil deltakerne lære det grunnleggende i intervensjonen "No Kids in the Middle". Et program for familier som er i høykonflikt skilsmisser. Etter de to dagene vil deltakerne være i stand til å gjenkjenne prosesser med demonisering og destruktive mønstre. De vil vite mer om noen av de intervensjoner som brukes for å hjelpe mennesker til å komme ut av disse destruktive mønstrene. Deltakerne vil ha kunnskap om sårbarheten som ligger under de destruktive mønstrene og lære å reflektere over sin egen sårbarhetssirkel. I løpet av de to dagene ses det på stress-systemet og hva dette gjør med konflikter og menneskers helse. Da barna hele tiden er i sentrum av oppmerksomheten vil deltakerne lære om intervensjonene til barnegruppen.

Målgruppe

Kurset er relevant for alle fagspesialister innenfor : Barnevern, familievern, rusvern, voksen psykisk helse, familiens hus, barn og unge psykisk helse, somatisk arbeid med barn / voksne som har vært utsatt for fysisk og psykisk vold/høykonflikt.

Aktuelle faggrupper

Barnevernsarbeidere, familieterapeuter, psykologer, leger, sykepleier innenfor barne og voksenområdet (fysisk/psykisk helse/rus).

Kurset vil foregå på engelsk.

Kursholderne

Erik van Der Elst
Erik van der Elst er familieterapeut som har sin egen praksis i Lorentzhuis i Nederland. Ved siden av å være familieterapeut er han også dramaterapeut. Han har fra starten av vært med i utviklingen av programmet "No Kids i the Middle", og er medforfatter av "Workbook for parents" for "No kids in the Middle".
Margreet Visser 002
Margreet Visser er klinisk psykolog, forsker og traumespesialist. Hun jobber ved Children’s Trauma Center i Haarlem. Sammen med kolleger utviklet hun; HORIZON, et traumefokusert gruppeintervensjon for familier i kjølvannet av par-relatert vold, og "No Kids in the Middle", en flerfamiliegruppeintervensjon for familier med høy konflikt.

1. dag

09:00 – 09:30: Velkommen og kaffe

09:30 – 10:00: Introduksjon og historien til programmet NKM

10:00 – 11:00: Destruktive mønstre og demoniseringsprosesser

11:00 – 11:15: Kaffe pause

11:15 – 12:15: Forskningsresultat

12:15 – 13:00: Stress-systemet til barn og voksne

13:00 – 14:00: Lunsj

14:00 – 16.00: Barnegruppen. Intervensjoner og presentasjoner

Intervensjon av programmet del 1, voksengruppe

2. dag

09:00 – 10:00: Intervensjoner av programmet del 2 av voksengruppe

10:00 – 11:00: Sårbarhetssirkelen. Instruksjon og øvelse

11:00 – 11:15: Kaffe pause

11:15 – 12:00: Intervensjoner av programmet del 3

12:00 – 12:30: Nettverkets betydning og hvordan jobbe med dette

12:30 – 13:30: Lunsj

13:30 – 14:15: Intervensjon og elementer i programøkten 4 til 8

14:15 – 15:00: Deg

15:00 – 15:30: Spørsmål og evaluering av de to dagene

Kurset søkes godkjent hos Norsk Psykologforening og Den norske legeforening.