Nasjonalt Symposium om Blå Bioøkonomi i Stavanger

BLÅBIONORGE-symposiet er en arena for kunnskapsdeling og nettverksbygging blant aktører med interesse i å utvikle den blå bioøkonomien i Norge. NORCE er vertskap gjennom SUREAQUA - et nordisk senter for fremragende forskning.

Blabionorge20Cropped Jpg