Mer innovasjon er mulig

Nordnorske bedrifter og offentlig sektor er i svært begrenset grad med i konkurransen om store offentlige midler.

NORCE inviterer med dette til en workshop rundt temaet «Innovasjon i Nord» torsdag 24. oktober 2019 kl 09-11 hos NORCE, SIVA Forskningsparken, Sykehusvegen 21, Tromsø.

Bakgrunnen for at forskningsselskapet NORCE (tidligere Norut) tar dette initiativet, er at nordnorske bedrifter og offentlig sektor i svært begrenset grad er med i konkurransen om store midler som hvert år bevilges over offentlige budsjetter.

I 2019 tildelte f eks Norges forskningsråd (NFR) betydelig summer til innovasjonsprosjekter i næringsliv og offentlig sektor. Noen tall:

  • Innovasjonsmidler til bedrifter: NFR tildelte støtte på i overkant av 1,1 milliarder kroner til 145 bedrifter, TO av disse bedriftene ligger i Nord-Norge.
  • Innovasjonsmidler til offentlig sektor: NFR tildelte støtte på 130 millioner kroner til 25 prosjekter, INGEN til Nord-Norge.

Les mer her: https://nordnorskdebatt.no/article/mer-innovasjon-mulig

Det bekymrer oss at Nord-Norge går glipp av midler som kan være med på å styrke og utvikle både næringsliv og offentlig sektor, og ruste oss bedre for framtida.

NORCE har sendt direkte invitasjon til en begrenset gruppe aktører til denne første workshopen, for å lodde interessen for temaet. Dersom man konkluderer med en oppfølging, kan det være grunnlag for en mer omfattende prosess som involverer flere aktører.

Møtet er åpent, og andre som er engasjert i denne problemstillingen er hjertelig velkommen.
For spørsmål, kontakt Erling Sandsdalen, NORCE, 920 26 646.
Påmelding innen 20. oktober til Erling Sandsdalen, esan@norceresearch.no

Arrangementet er en del av Arctic Innovation Week - https://arcticinnovationweek.no/