Arendalsuka: Matproduksjon i Norge i fremtiden

NORCE setter under Arendalsuka 2021 fokus på norsk landbruk i et klimaperspektiv. Faktum er at vi må ta inn over oss at det blir endrede betingelser for hvilken mat vi kan dyrke i Norge om 50 år.

Sist oppdatert: 19. aug. 2021
COLOURBOX1078535
foto: Colourbox

Aktører fra forskning, bondelag, Gartnerhallen og norske politikere må forberede seg på at hva vi kan dyrke i Norge i framtiden, vil endre seg. Kan vi plukke epler i Hardanger eller blir klimaet for vått? Og hva med korn og poteter: Blir det for tørt på Østlandet? Kan vi utvikle et jordbruk på Varangerhalvøya ut mot Barentshavet? Og blir Frosta hele Norges kjøkkenhage?

Se opptak av debatten:

I vårt SFI-senter Climate Futures samproduserer vi bedre metoder og praksis for håndtering av klimarisiko. Bredden av konsortiet, som blant annet dekker landbruk, havbruk, fornybar energi, shipping, forsikring og risikohåndtering, viser at behovet for disse tjenestene er stort.

Her på vårt arrangement på Torvscenen blir det mest fokus på mat fra landjorda, men problemstillingen rammer også havbrukssektoren og fiskeriene. Endret temperatur og endret vær langs kysten, berører også den siden av vår matproduksjon.

Forskere møter næringen og politikerne må vise hvem av de som er mest på ballen og som kjenner til utfodringene.

Anne Ekornholmen politisk redaktør i Nationen er ordstyrer.

  • Kristin Wallevik, administrerende direktør, NORCE
  • Erik Kolstad, forsker/leder, NORCE, Bjerknessenteret og Climate Futures
  • Ida Riis-Johansen, klimarådgiver, Bondelaget
  • Muath Alsheikh, forskningsleder, Graminor
  • Ellen-Margrethe Hovland, FoU- og innovasjonssjef, Gartnerhallen
  • Olaug Bollestad, Landbruksminister, Kristelig Folkeparti
  • Ruth Grung, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Harald Moskvil, Fylkestingsrepr./bonde, Miljøpartiet de grønne