Markus har kniv i ranselen

Vi ser på trender og utfordringer i skolen. Hvordan kan skolene forebygge og håndtere vold og antisosial atferd?

09.00-09.30: Registrering

09.30-09.40: Velkommen. Maskedans ved elever fra Erdal skole.

09.40-11.00: Veier til vold - veier ut av vold. Hvordan kan skolen bidra til trygge og gode utviklingsforløp? v/Ragnhild Bjørnebekk, tidligere voldsforsker ved Politihøgskolen

11.00-11.15: Pause

11.15-12.00: Trender, forebygging, håndtering v/Kjartan Snorrason, politibetjent ved Kriminalitetsforebyggende avd. hos Politiet

12.00-13.00: Lunsj

13.00-13.45: Hva skal vi, og hva kan vi gjøre? v/Johan Sverre Riverts, jurist ved
seksjon skole i Bergen kommune

13.45-13.50: Kort benstrekk

13.50-14.15: Utfordringer. Håndtering «Hands on» v/Reidun Waag. Rektor ved Kjøkkelvik skole.

14.15-14.45: Olweusprogrammet. Forebyggende arbeid mot antisosial atferd v/Stein Gorseth, rådgiver ved RKBU Vest, NORCE

14.45-15.00: Pause

15.00-15.30: Panelsamtale med foreleserne

15.30-15.45: Oppsummering og avslutningKonferansier for dagen er Anita Skogstrand. Rågiver v/RKBU Vest, NORCE

Påmeldingsfrist: 15. september 2019

COLOURBOX8212126
Markus har kniv i ranselen. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com