Lederseminar for overgrepsmottakene

NKLM inviterer til Seminar for administrativ- og medisinskfaglig ledelse ved overgrepsmottak

Sist oppdatert: 20. sep. 2021

NKLM inviterer til seminar for administrativ- og medisinskfaglig ledelse ved overgrepsmottak
19. og 20. oktober 2021, på Grand Hotel Terminus i Bergen.

I år er seminaret planlagt arrangert med fysisk oppmøte. Likevel må vi ta et forbehold om at dersom smittesituasjonen for koronapandemien endrer seg og myndighetene strammer inn på smitteverntiltakene, kan seminaret bli utsatt eller gjennomført digitalt.

Påmeldingsfrist: 15. september 2021

Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindende.

NKLM ønsker dere hjertelig velkommen til årets Lederseminar og håper at alle mottakene vil være representert med både administrativ- og medisinskfaglig leder på seminaret.