Lederseminar for overgrepsmottakene

NKLM inviterer til Seminar for administrativ- og medisinskfaglig ledelse ved overgrepsmottak

Sist oppdatert: 25. mai 2021
Sett av dato. Vi kommer tilbake med mer informasjon om seminaret over sommeren. Vi håper lederseminaret kan gjennomføres med fysisisk oppmøte i Bergen, men dersom høsten også medfører restriksjoner for arrangementer pga. smittevern, blir seminaret gjennomført digitalt.

Vi ønsker dere hjertelig velkommen til årets Lederseminar og håper at alle mottakene vil være representert med både administrativ- og medisinskfaglig leder på seminaret.