Lederseminar for overgrepsmottak 2022

18.-19. oktober, Scandic Bergen City, Håkonsgaten

Sist oppdatert: 21. jun. 2022

NKLM inviterer til seminar for administrativ- og medisinskfaglig ledelse ved overgrepsmottak 18. og 19. oktober 2022, på Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2-7, Bergen. Invitasjonen gjelder for to personer fra hvert mottak.

Vi starter seminaret som vanlig med lunsj kl: 11.30 tirsdag 18. oktober, og avslutter kl: 16.00 onsdag 19. oktober. Middag tirsdag kveld regnes som en del av programmet. Vi dekker kost og losji fra 18.-19. oktober, ekstra overnatting må den enkelte dekke selv.

Programmet vil bli sendt ut etter sommerferien.

Vi ønsker dere hjertelig velkommen til årets Lederseminar og håper at alle mottakene vil være representert med både administrativ- og medisinskfaglig leder på seminaret.

Påmeldingsfrist: 9. september 2022
Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindende.