<
<
Lederseminar for overgrepsmottak 2022

Lederseminar for overgrepsmottak 2022

, Illustrasjon, Overgrepsmottak ren, ,

Illustrasjon

NKLM inviterer til seminar for administrativ- og medisinskfaglig ledelse ved overgrepsmottak 18. og 19. oktober 2022, på Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2-7, Bergen. Invitasjonen gjelder for to personer fra hvert mottak.

Vi starter seminaret som vanlig med lunsj kl: 11.30 tirsdag 18. oktober, og avslutter kl: 16.00 onsdag 19. oktober. Middag tirsdag kveld regnes som en del av programmet. Vi dekker kost og losji fra 18.-19. oktober, ekstra overnatting må den enkelte dekke selv.

Programmet vil bli sendt ut etter sommerferien.

Vi ønsker dere hjertelig velkommen til årets Lederseminar og håper at alle mottakene vil være representert med både administrativ- og medisinskfaglig leder på seminaret.

Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindende.

Overgrepsmottak

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) - Overgrepsmottak har som mandat og oppdrag å drive forskning og fagutvikling innen overgrepsmottak samt å drive kompetansehevingstiltak for ansatte i overgrepsmottak.

Les mer på NKLM sine nettsider

Kontaktperson

Jorun Seim Tennebekk

Seniorkonsulent NKLM - Bergen

jote@norceresearch.no
+47 56 10 72 88

Tid

Fra: Tirsdag 18. oktober 2022
kl: 11.30

Til: Onsdag 19. oktober 2022
kl: 16.00

Sted

Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2-7, Bergen

Søknadsfrist

13. september, 2022

Påmelding