Lederkonferansen 2022

Norsk legevaktforum og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin er glade for å kunne ønske velkommen til Lederkonferansen 2022 på Gardermoen 9-10 mars.

Sist oppdatert: 2. des. 2021

Konferansen vil bli holdt på Radisson Blu Gardermoen og påmelding til konferansen har nå åpnet.

Endelig program kommer senere, og inkluderer blant annet følgende temaer:

  • Alvorlige hendelser på legevakt
  • Video i legevakt
  • Bruk av klagesaker til læring
  • Koronapandemien
  • Nytt fra Helsedirektoratet og NKLM


Hjertelig velkommen!