Lederkonferansen 2021- Webinar

Tradisjonen tro inviterer Norsk legevaktforum og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin også i 2021 til Lederkonferanse for alle legevaktene, men denne gangen i digital form på grunn av uvissheten rundt covid-19 situasjonen.

Sist oppdatert: 12. nov. 2020

Webinaret vil bli holdt onsdag 3. mars kl 12.00-16.00.

Utfyllende informasjon om programmet og påmelding vil komme på ett senere tidspunkt men vi satser på å få med det siste nye fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Her vil det også bli anledning til å stille spørsmål fra deltagerne.

Hold av datoen - Mer informasjon kommer!