Lederkonferansen 2021- Webinar

Tradisjonen tro inviterer Norsk legevaktforum og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin også i 2021 til Lederkonferanse for alle legevaktene, men denne gangen i digital form på grunn av uvissheten rundt covid-19 situasjonen.

Sist oppdatert: 8. feb. 2021

Webinaret vil bli holdt på Zoom, onsdag 3. mars kl 12.00-16.00.

Link til webinaret vil bli sendt ut til alle påmeldte i forkant av webinaret.