Lær å veilede foreldre/ foresatte med barn mellom 3 -12 år

Etterutdanning i foreldreveiledning De Utrolige Årene høsten 2021. Målet er å fremme positivt foreldreskap, styrke foresattes ferdigheter i å forebygge samspillvansker og håndtere atferdsproblemer, samt gi utviklingsstøtte til barnas sosiale ferdigheter og emosjonelle regulering

Sist oppdatert: 11. jun. 2021

• Oppstart med gruppelederopplæring 7.-10. september i Bergen
• Fagsamling/ undervisning
• Gjennomføre tre gruppeforløp
• Velg mellom veiledningsprogram for foreldre med barn i
førskolealderen (3-6 år) eller skolealder (6-12 år)
• Praktisk ferdighetstrening og individuell oppfølging i lokale og
regionale veiledningsgrupper

Deltakere må være knyttet til en arbeidsplass som før oppstart har/ inngår en implementeringsavtale med De Utrolige Årene Norge.

LES MER OG MELD DEG PÅ HER

My Post 1