Gå rett til innhold
<
<
Kurs: Introduksjon til usikkerhetsberegninger - vår 2023

Kurs: Introduksjon til usikkerhetsberegninger - vår 2023

Praktisk introduksjon til grunnleggende måleusikkerhet

Kurset gir en praktisk introduksjon til grunnleggende måleusikkerhet, i henhold til Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (ISO GUM).

Kurset vil gi grunnleggende kunnskap og forståelse for beregning og dokumentasjon av måleusikkerhet. Vi dekker tema som introduksjon til ISO GUM, andre relevante standarder, usikkerhetsevaluering i praksis, allokeringsusikkerhet, usikkerhetsverktøy og oppdatering på ny måleforskrift. Vi går også gjennom noen eksempler på usikkerhetsberegninger.

Tema for kurset

 • Grunnleggende teori rundt måleusikkerhet og propagasjon av usikkerhet gjennom beregninger, basert på ISO GUM
 • Oversikt over relevante standarder og dokumenter
 • Introduksjon til ny forskrift om fiskal måling i petroleumsvirksomheten (måleforskriften)
 • Usikkerhetsevaluering av væskestrømning - standarder, prosedyrer, eksempler
 • Usikkerhet relatert til gasskvalitetsmålinger gjort i felt og på laboratoriet
 • Allokeringsusikkerhet
 • Usikkerhetsverktøy
 • Eksempler og diskusjon

Hva skal vi gjøre ?

 • Presentasjoner og diskusjoner:
  Kursholder gjennomgår ulike tema i ordinær klasseromsundervisning samtidig som deltakerne oppfordres til å bidra med spørsmål, og til å dele sine erfaringer knyttet til usikkerhetsberegning.
 • Oppgaver:
  Vi løser oppgaver der vi gjennomfører usikkerhetsanalyse for noen forenklede eksempler

Hvem bør delta?

Målgruppen for kurset er HMS-koordinatorer, instrumenterings- eller måleteknikere, allokeringsingeniører, prosessingeniører eller andre som trenger slik kunnskap innen installasjon, modifikasjon, drift og vedlikehold samt beslutningstakere og ledere med behov for forståelse for usikkerhetsanalyser. Vi har tidligere hatt deltakere fra operatørselskaper, teknologileverandører, myndigheter og forskningsinstitusjoner.

Forkunnskaper

Generell kunnskap om måle- eller prosessteknologi

Påmelding

Før påmelding, sjekk internt i selskapet du representerer hvordan du skal melde deg på:

- Gjennom NORCE sin påmeldingsportal
- Gjennom selskapets egen kursportal
- Gjennom samlepåmelding fra selskapet

For individuell påmelding gjennom NORCE sin påmeldingsportal, se grønn påmeldingsknapp til høyre eller lenger nede på siden.

Påmeldingsfrist er 21. april 2023.

Avbestillingsregler

Du kan trekke deg fra kurset frem til 21. april uten kostnad.

Et gebyr på 50 % av kursavgiften belastes per avbestilling mottatt etter avbestillingsfristen.

Det kreves minimum åtte deltakere per kurs . Kursene kan bli endret eller kansellert på grunn av forhold utenfor arrangørens kontroll.

Praktisk informasjon

Deltagelse på usikkerhetskurset inkluderer lunsj alle dager. Kurset blir holdt på engelsk dersom det er deltakere som ikke forstår norsk.

Deltakere bestiller selv reise, og dekker kostnader for dette.

NORCE har avtale med Scandic hotellene, der Scandic Ørnen ligger nærmest NORCE sine lokaler i sentrum. Dersom det er ønskelig kan NORCE være behjelpelig med bestilling av hotellrom til rabattert pris, med forbehold om at det er et begrenset antall rom tilgjengelig. Deltakeren betaler selv for overnattingen direkte til hotellet.

Ekspertise opparbeidet over tiår

NORCE representerer mer enn tre tiår med kontinuerlig FoU-arbeid med avanserte måleløsninger for væske- og gassmålinger innen olje- og gassindustrien. Forskning og utvikling av avanserte måleteknologier har muliggjort betydelig industriell produktutvikling, og etablering av nye forretningsforetak innen olje- og gassindustrien. Forskningsinstituttet Christian Michelsen Research (CMR), ble innfusjonert i NORCE i 2018. Kurset vi tilbyr her bygger på kompetansen knyttet til måleteknologi og usikkerhetsberegning bygget opp i CMR.

Kontaktperson

Ranveig Nygaard Bjørk

Forskningsleder Measurement Science - Bergen

rabj@norceresearch.no
+47 913 35 305

Astrid Marie Skålvik

Seniorforsker - Bergen

assk@norceresearch.no
+47 473 74 162

Kjell-Eivind Frøysa

Spesialrådgiver - Bergen

kjfr@norceresearch.no

Tid

Fra: Tirsdag 2. mai 2023
kl: 09.00

Til: Torsdag 4. mai 2023
kl: 16.00

Sted

Nygårdsgaten 112, Bergen

Pris

25.000 kr ekskl. mva

Forskergrupper

Målevitenskap

Forskningsområder

Teknologi

Søknadsfrist

21. april, 2023

Oppstart

Tuesday 2. May 2023

Sign up

Relaterte arrrangement

Se alle events
Se alle events