Kurs i klinisk rettsmedisin i praksis ved seksualovergrep

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin arrangerer kurs i klinisk rettsmedisin i Trondheim

Sist oppdatert: 2. aug. 2021

Kurset i klinisk rettsmedisin i praksis ved seksualovergrep skulle vært arrangert i november i fjor, men på grunn av koronapandemien ble kurset avlyst. Alle påmeldte til kurset som ble avlyst i fjor, kan videreføre påmeldingen sin. Kurset er pr dato fulltegnet, men det er mulig å registrere seg på venteliste.

Kurset vil bli avholdt med fysisk oppmøte i Trondheim.

Kursinnhold: Kurset er for helsepersonell som arbeider med undersøkelse og behandling av ofre for seksuelle overgrep. Målgruppen er primært leger ansatt ved overgrepsmottak, barnehus og legevakter, men også annet helsepersonell kan søke. Kurset er ledd i anbefalt kompetanseoppbygging innen klinisk rettsmedisin, C- kurs (NOU 2001: 12 Rettsmedisinsk sakkyndighet i straffesaker) og som beskrevet i NOU 2008:4 Fra ord til handling. Bekjempelse av voldtekt krever handling samt Veileder for overgrepsmottak (Sosial- og helsedirektoratet 2007). Undervisningsmetoder inkluderer plenumsforelesninger, aktivt gruppearbeid og ferdighetstrening under veiledning. Kurset avsluttes med en skriftlig prøve og bestått kursprøve er en forutsetning for godkjenning av kurset. Deltakerne må medbringe egen laptop. Deltakerne kan gjerne medbringe egne kasus til diskusjon.

Kurset er godkjent for leger innen Legers videre og etterutdannelse for følgende spesialiteter (22 poeng/timer); allmennmedisin (emnekurs), fødselshjelp og kvinnesykdommer (valgfritt kurs), barnesykdommer (valgfritt kurs). Kurset er også godkjent av NSF til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie og meritterer for sertifisering i rettsmedisin med totalt 22 timer.