Kurs i klinisk rettsmedisin i praksis ved seksualovergrep - Sett av dato! Program og påmelding kommer

Sist oppdatert: 12. mar. 2020

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin arrangerer kurs i klinisk rettsmedisin i praksis ved seksualovergrep den 16.-18. november 2020.

Sett av dato!

Program og påmelding kommer.