Interpraevent 2020

Interpraevent-konferansen er eit møtepunkt for vitskapsfolk og forvaltninga innanfor temaet naturfare.

Sist oppdatert: 21. jan. 2020
Daleelva fabrik 14 11 05 FLOM Tore Wiers smalere

Konferansen er ein gyllen mulegheit for å møte andre som arbeider med innan for det same, både nasjonalt og internasjonalt. Det vil også arrangerast fleire spanande ekskursjonar, der ein kan få innblikk i utfordringar småsamfunna på Vestlandet står ovanfor, og korleis dei har gått fram for å løyse problema med naturfare.

Døme på tema for konferansen er: risikostyring og politikk, datamodellering, fare- og risikovurdering, sikringstiltak, arealplanlegging med vidare. Les meir om bakgrunnen for konferansen på heimesidene til Interpraevent: https://www.interpraevent2020.... Dette er den 14. Interpraevent-konferansen som vert arrangert, og for første gang i Noreg!

Fram til 15. februar kan du få Early bird-prisar. Registrering: https://www.interpraevent2020....