Interpraevent 2020

Interpraevent-konferansen er eit møtepunkt for vitskapsfolk og forvaltninga innanfor temaet naturfare.

Sist oppdatert: 6. mai 2021
Interpraevent2021

Konferansen er ein gyllen mulegheit for å møte andre som arbeider med innan for det same, både nasjonalt og internasjonalt.

Døme på tema for konferansen er:

  • risikostyring og politikk,
  • datamodellering,
  • fare- og risikovurdering,
  • fare- og sikringstiltak

I tillegg til presentasjoner, blir det posterpresentasjoner, diskusjoner, pris for beste studentbidrag. Det vil også arrangerast virtuelle ekskursjonar, der ein kan få innblikk i utfordringar småsamfunna på Vestlandet står ovanfor, og korleis dei har gått fram for å løyse problema med naturfare.

Dette er den 14. Interpraevent-konferansen som vert arrangert, og for første gang arrangert frå Noreg!

Konferansen skulle opprinnelig holdes våren 2020, men på grunn av COVID-19 ble den utsatt til 31.mai- 2. juni 2021.

Konferansen holdes digitalt og konferansespråket er engelsk.

For program og informasjon om INTERPRAEVENT Research Society se www.interpraevent2021.no