Hvilken rolle har oljeindustrien i det grønne skiftet?

I hvilken grad kan kunnskapen fra den oljebaserte økonomien brukes til å redusere utslippene? Hva må til for at vi skal klare overgangen fra en oljebasert økonomi til et grønnere næringsliv? Er løsningen tettere samarbeid mellom næringsklynger, forskningsinstitusjoner og akademia, eller skal vi fortsette som før? Og hvordan sikrer vi at norsk oljekompetanse og ekspertise ikke forvitrer i det grønne skiftet, men blir broen til noe nytt?

Sist oppdatert: 7. sep. 2021

Politisk og faglig debatt

Kristin Wallevik, administrerende direktør, NORCE innleder debatten.

Debattleder: Tom Hetland, kommentator og tidligere sjefsredaktør i Stavanger Aftenblad

Politisk panel:

  • Tina Bru, olje- og energiminister, Høyre
  • Geir Pollestad, leder av Næringskomitéen og representant for Rogaland, Senterpartiet
  • Iselin Nybø, næringsminister, Venstre
  • Torstein Tvedt Solberg, andre nestleder, Utdannings- og Forskningskomitéen og representant for Rogaland, Arbeiderpartiet

Faglig panel:

  • Klaus Mohn, rektor, Universitetet i Stavanger
  • Tor Arnesen, styreleder, Norwegian Energy Solutions (NES)
  • Hildegunn Blindheim, direktør klima og miljø, Norsk olje og gass
  • Thor Arne Håverstad, konserndirektør energi og teknologi, NORCE