Grunnkurs overgrepsmottak 2020 - NY DATO

Sist oppdatert: 10. jun. 2020

Ny dato for «Grunnkurs overgrepsmottak» er 15.-16. september 2020. Grunnkurset, som Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) arrangerer, blir holdt på Radisson Blu Hotel Bryggen 5, Bergen, som tidligere annonsert. Grunnet koronautbruddet ble kurset som skulle ha vært arrangert 24.-25. mars utsatt.

Grunnkurset er praktisk orientert med fokus på de ulike arbeidsoppgaver for ansatte i overgrepsmottak. Målsetningen med kurset er å gi deltakerne de grunnleggende kunnskaper som er nødvendig for å utføre helsefaglig arbeid i møte med overgrepsutsatte på en forsvarlig måte og i tråd med ”Veilederen”.

Kurset som arrangeres nå er tilsvarende tidligere kurs. Det er først og fremst et tilbud til nye medarbeidere og de som ikke fikk delta i 2018 eller 2019. Hvis noen som har deltatt tidligere ønsker en oppfriskning, er det muligheter for det, men nye vil bli prioritert.

Kurset er gratis med lunsj og middag inkludert for alle deltakere. En overnatting fra 15. til 16. september vil bli betalt for de som kommer tilreisende. Kryss av i påmeldingsskjemaet hvis det er behov for det. NKLM reserverer hotellrom på kurshotellet. Hvis noen må ha en overnatting i forkant av kurset grunnet lang reisevei, må det bestilles og betales av kursdeltakerne selv. Telefon til hotellet er: 55 54 30 00. Vi anser felles middag som et ledd i nettverksbyggingen. Dersom du ønsker og har anledning til å delta på middag, må du krysse av i påmeldingsskjema. Deltakerne må betale reisen selv.

• Kurset er godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 15 timer

• Kurset er godkjent med 15 valgfrie kurspoeng til videre og etterutdanningen i allmennmedisin, patologi med 15 timer til den valgfrie kursdelen for leger i spesialisering og i fødselshjelp og kvinnesykdommer med 15 timer som valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning

Merk: Påmeldte til kurset den 24.-25. mars som har gitt tilbakemelding til NKLM om at de fortsatt vil delta på kurset 15.-16. september, trenger ikke å melde seg på en gang til.

Kurset arrangeres i henhold til gjeldene nasjonale smittevernregler. Vi tar forbehold om at dersom smittesituasjonen endrer seg og myndighetene strammer inn på smitteverntiltakene, kan kurset bli utsatt igjen.

Velkommen til nytt grunnkurs i Bergen.

Program

Dersom du melder på en kollega, er det fint om du oppgir vedkommendes epostadresse.

Påmeldingsfrist 4. august.

Påmelding til kurset og middagen er bindende med forbehold om at smittesituasjonen er under kontroll!