Grunnkurs overgrepsmottak

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) arrangerer grunnkurs for overgrepsmottak 7.-8. desember

Sist oppdatert: 25. mai 2021

NKLM planlegger for kurs med fysisk oppmøte i Bergen, men kurset arrangeres digitalt dersom det fortsatt er restriksjoner pga. smittevern.

Grunnkurset er praktisk orientert med fokus på de ulike arbeidsoppgaver for ansatte i overgrepsmottak. Målsetningen med kurset er å gi deltakerne de grunnleggende kunnskaper som er nødvendig for å utføre helsefaglig arbeid i møte med overgrepsutsatte på en forsvarlig måte og i tråd med ”Veilederen”.

• Det vil bli søkt om godkjenning av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 15 timer

• Det vil bli søkt om godkjenning av Dnlf med 15 valgfrie kurspoeng til videre og etterutdanningen i allmennmedisin, patologi med 15 timer til den valgfrie kursdelen for leger i spesialisering og i fødselshjelp og kvinnesykdommer med 15 timer som valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning

Sett av dato - mer informasjon om kurset med program og påmeldingslenke kommer.