Grunnkurs overgrepsmottak

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) arrangerer grunnkurs for overgrepsmottak 7.-8. desember

Sist oppdatert: 16. sep. 2021

NKLM planlegger for kurs med fysisk oppmøte i Bergen, men kurset arrangeres digitalt dersom det fortsatt er restriksjoner pga. smittevern.

Grunnkurset er gratis med lunsj og middag inkludert for alle deltakerne. Overnatting fra 7. til 8. desember vil bli betalt for de som kommer tilreisende. NKLM reserverer hotelrom på kurshotellet. Hvis noen må ha en overnatting i forkant av kurset grunnet lang reisevei, må det bestilles og betales av kursdeltakerne. Telefon til hotellet er: 55 54 30 00. Reisen må deltakerne betale selv. Felles middag om kvelden anser vi som et ledd i nettverksbyggingen.

Kurset som arrangeres nå er tilsvarende tidligere kurs. Det er først og fremst et tilbud til nye medarbeidere og de som ikke fikk med seg kursene i 2019 og 2020. Hvis noen som har deltatt tidligere ønsker en oppfrisking er det muligheter for det, men nye vil bli prioritert.

Grunnkurset er praktisk orientert med fokus på de ulike arbeidsoppgaver for ansatte i overgrepsmottak. Målsetningen med kurset er å gi deltakerne de grunnleggende kunnskaper som er nødvendig for å utføre helsefaglig arbeid i møte med overgrepsutsatte på en forsvarlig måte og i tråd med Nasjonal faglig retningslinje for kvalitet og kompetanse i overgrepsmottak, Nasjonalfaglig retningslinje, og Overgrepsmottak Veileder for helsetjenesten, ”Veilederen”.

•Kurset er godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 15 timer

• Kurset er godkjent av Dnlf med 15 valgfrie kurspoeng til videre og etterutdanningen i allmennmedisin, patologi med 15 timer til den valgfrie kursdelen for leger i spesialisering og i fødselshjelp og kvinnesykdommer med 15 timer som valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning

Kurset arrangeres i henhold til gjeldende nasjonale smittevernregler. Det er bindende påmelding til kurset.

Påmeldingsfrist: 1. november

Velkommen til kurs i Bergen!

Her er lenke til påmeldingsskjema og kursprogram:
(Vi gjør oppmerksom på at du ikke får bekreftelse på e-post når påmeldingsskjema er sendt)