Grunnkurs for overgrepsmottak 2022

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) arrangerer grunnkurs for overgrepsmottak 30.-31. mai i Bergen

Sist oppdatert: 8. apr. 2022

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) arrangerer grunnkurs for overgrepsmottak 30. og 31. mai 2022 på Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen 5, Bergen.

Årets kurs er planlagt med fysisk oppmøte, men vi tar forbehold om at dersom smittesituasjonen endrer seg kan kurset bli arrangert digitalt eller bli utsatt.

Grunnkurset er praktisk orientert med fokus på de ulike arbeidsoppgaver for ansatte i overgrepsmottak. Målsetningen med kurset er å gi deltakerne de grunnleggende kunnskaper som er nødvendig for å utføre helsefaglig arbeid i møte med overgrepsutsatte på en forsvarlig måte og i tråd med Nasjonal faglig retningslinje for kvalitet og kompetanse i overgrepsmottak: Retningslinjen og Overgrepsmottak – veileder for helsetjenesten: Veilederen

Kurset som arrangeres nå er tilsvarende tidligere kurs, og er først og fremst et tilbud til nye medarbeidere. Hvis noen som har deltatt tidligere ønsker en oppfriskning, er det muligheter for det, men nye vil bli prioritert.

Kurset er gratis med lunsj og middag inkludert for alle deltakere. En overnatting fra 30. til 31. mai vil bli betalt for de som kommer tilreisende. Kryss av i påmeldingsskjemaet hvis det er behov for det. NKLM reserverer hotellrom på kurshotellet.

Hvis noen må ha en overnatting i forkant av kurset grunnet lang reisevei, må det bestilles og betales av kursdeltakerne selv. Telefon til hotellet er: 55 54 30 00.

Vi anser felles middag som et ledd i nettverksbyggingen. Dersom du ønsker og har anledning til å delta på middag, må du krysse av i påmeldingsskjemaet. Deltakerne må betale reisen selv.

• Kurset er godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 15 timer

• Kurset er godkjent med 15 valgfrie kurspoeng til videre og etterutdanningen i allmennmedisin, patologi med 15 timer til den valgfrie kursdelen for leger i spesialisering og i fødselshjelp og kvinnesykdommer med 15 timer som valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.


Velkommen til nytt grunnkurs i Bergen.

Påmelding innen 21. april 2022.

Ver oppmerksom på at du ikke mottar bekreftelse på e-post ved påmelding.
Når påmeldingsfristen er gått ut vil vi sende bekreftelse på at du har fått plass på kurset.

Påmelding til kurset og middagen er bindende.