GeoEnergi 2019

GeoEnergi 2019 er en viktig møteplass for alle som søker kunnskap om geotermisk energi innen industri, forskning, næringsliv og forvaltning.

Island Bjarni Fb2

På konferansen blir det aktuelle foredrag og tid til diskusjon på tvers av sektorer. Det vil rettes oppmerksomhet mot markedsmuligheter knyttet til teknologier for produksjon av ulike typer geotermiske ressurser, med vekt på nasjonale aktører.

Arrangør: CGER Norwegian Center for Geothermal Energy Research

For program, påmelding og praktiske opplysninger se konferansens egne nettsider.