Hva skaper varig effekt i arbeidet mot mobbing og antisosial adferd i skolen?

Bli med på fagdag i Bergen der vi ved ulike tilnærminger ser på hva som skaper varig effekt i arbeidet mot mobbing og antisosial adferd i skolen og hva som kjennetegner skolene som oppnår gode resultater og gjør det over tid.

Sist oppdatert: 23. aug. 2021
Olweus konferanse coverbilde FB Copy

Den 27.oktober 2021 arrangerer Olweusprogrammet fagdag

Hva skaper varig effekt i arbeidet mot mobbing og antisosial adferd i skolen?


De alvorlige og omfattende konsekvensene av mobbing og antisosial adferd er godt kjent. Lovverket er klart, tiltakene er mange og viljen er god. Likevel mobbes årlig 30 000 til 40 000 barn og unge i norske grunnskoler. Mange skoler som har arbeidet med evidensbaserte programmer har sluttet med dem eller har mistet fokus på tiltakene. Hvordan skapes varig effekt av tiltak mot mobbing og antisosial adferd? Hva kjennetegner
skolene som oppnår gode resultater og gjør det over tid? På denne fagdagen vil du via ulike tilnærminger få vite mer om hva som skaper og hva som kan hindre varig effekt av ulike tiltak i skolen.

Sted: Clarion Hotel Bergen
Klokken: 10.00 – 15.30
Pris: kroner 595,-
Lunsj blir servert
Program for dagen kommer

Program fagdag 27 oktober 2021

Dagen etterpå blir det nettverkstreff for Olweusinstruktører og medlemmer av Olweusteam 28.oktober (NB! Egen påmelding her)

Sammen med bidragsytere fra fagdagen vil vi se nærmere på hva vi kan ta med oss av kunnskap om hva som er bærekraftig og konkret hjelper barna i arbeidet vårt på skolene. Vi legger til rette for samarbeid på tvers av skoler og regioner, der målet er å løfte fram erfaringer og idéer til hvordan vi får til varig effekt.
Program for dagen kommer.
Sted: Clarion Hotel Bergen
Klokken: 09.00-14.00
lunsj blir servert

Bilde nettsider Olweus