Energiomstilling NÅ!

NHH, UiB, HVL og NORCE ønsker velkommen til lansering av kunnskapsklyngen Energiomstilling Vest. Målet er å mobilisere til økt forskning og innovasjon innen energiomstilling.

Påmeldingsfrist 14.11.2019

Program

Kl. 08:00 til 08:25: Frokostservering

Kl. 08:25: Introduksjonsfilm


Kl. 08:30 Velkommen ved

 • Gunn Mangerud, Dekan, Energiomstilling, UiB
 • Geir Anton Johansen, Dekan, Fakultet for ingeniør og naturvitenskap, HVL
 • Aina M. Berg, Konserndirektør for energi, NORCE
 • Leif K. Sandal, Leder for Energi, naturressurser og miljøsenteret (ENE), NHH
 • Natalia Golis (MDG), Fylkesvaraordførar Vestland

Kl. 08:45 Hvordan få til mer her på Vestlandet?

 • Innleder: Geir Inge Lunde, Partner, PwC Norway: Utfordringene og mulige løsninger

Kl. 09:05 Panel
Moderator: Nina Broch Mathisen, Direktør, Innovasjon Norge

 • Aina Berg, Konserndirektør for energi, NORCE
 • Linda Nøstbakken, Professor, NHH
 • Jannicke Hilland, Konsernsjef, BKK
 • Hege Økland, CEO, NCE MCT
 • Baste Tveito, Daglig leder, Nordhordland Næringslag

Kåring av beste tegning fra tegnekonkurranse blant 5.-klassinger i regionen

Kl. 09:35 Samfunnsmessig effekt av energiomstillingen (3x10 min.)

 • Sølve Dag Sondbø, Klima- og naturressurssjef, Hordaland fylkeskommune
  «Krav til null-utslipp i anbudsrunder i transportsektoren»
 • Håvard Haarstad, Senterleder, CET senteret
  «Hvem er omstillingen for?»
 • Professor Gunnar S. Eskeland, NHH
  «The only planet with chocolate»

Kl. 10:05 Pause

Kl. 10:20 Fornybar energi – hva vet vi?

To unge forskere fra hver av de fire institusjonene

 • Fanny Maria Ekblom Johansson, stipendiat, Univ. i Bergen
  «Hva kan skje med norsk vannmagasin hvis breene våre smelter ned?»
 • Hans-Kristian Ringkjøb, stipendiat, Univ. i Bergen
  «Rolla til havvind i eit fornybart europeisk kraftsystem»
 • Filippo Bianchi, forsker, NORCE Teknologi
  «Maskinlæring innenfor forskning på solenergi» (Holdes på engelsk)
 • Trine Mykkeltvedt, forsker, NORCE Energi
  «CCS: når fornybar energi ikkje er nok»
 • Svein Gunnar Sjøtun, stipendiat, HVL
  «Grønt skifte i maritim næring på Vestlandet»
 • Yewen Gu, associate professor, NHH
  "Regulate me, if you can; Hunting Shipping’s responses to environmental policies"
 • TBA, NHH
  «Sustainble finance/innovative forretningsmodeller»
 • Velaug Myrseth Oltedal, associate professor, HVL,
  «Hydrogenets rolle i et nullutslippssamfunn»

Kl. 10:50 Hvordan ta kunnskap i bruk på en bedre måte?
Innleder: Stig Erik Jakobsen, professor, Mohnsenteret, HVL

Kl. 11.05 Panelsamtale

Moderator: Anders Haugland, direktør, VIS

 • Rektor Dag Rune Olsen, UiB
 • Rektor Berit Rokne, HVL
 • Gisle Nondal, CEO and R&D Manager, GCE Ocean Technology
 • Inger M. Graves, Ocean & Coastal Product Management Lead, Aanderaa/Xylem
 • Linda Litlekalsøy Aase, Konserndirektør, Aker Solutions
 • Anne Kjersti Fahlvik, Områdedirektør, Forskningsrådet

Kl. 11:30 Utdeling av pris til best studentprosjekt FORNYBAR (fra konkurransen)

Avslutning med enkel minglelunsj