Det vi ikke snakker om - LEVE dagskonferanse

Flere etniske minoriteter i Norge kommer fra land der selvmord er sterkt fordømt og tabuisert grunnet kulturelle og religiøse forestillinger.

Sist oppdatert: 1. nov. 2019