Det vi ikke snakker om - LEVE dagskonferanse

Flere etniske minoriteter i Norge kommer fra land der selvmord er sterkt fordømt og tabuisert grunnet kulturelle og religiøse forestillinger.

Sist oppdatert: 14. jan. 2020

Dagskonferanse om kultursensitiv selvmordsforebygging og sorgstøtte.

For mer informasjon og påmelding

Mange selvmordsnære er redde for å fortelle om selvmordstanker. De kan være bekymret for å bli møtt med fordømmelse og kollektiv skam. Den psykiske belastningen øker når man i tillegg befinner seg i et nytt og fremmed land, og har reduserte muligheter til å formidle tanker og følelser på sitt eget emosjonelle språk.

Målgruppe er alle som ønsker å vite mer om kultursensitiv selvmordsforebygging og sorgstøtte, enten som fagperson, student eller privatperson.

Arrangør: RKBU Vest, NORCE, RVTS Vest og LEVE Hordaland