Crowell-prosedyren - observasjonsmetode av foreldre-barn samspel

Observasjon av samspelet mellom foreldre og barn er ein viktig del av ei heilskapleg utgreiing når barnet har emosjonelle-, åtferds- eller utviklingsvanskar og/eller når det er problem i relasjonen til forelderen(e).

Sist oppdatert: 28. okt. 2019