Bergvarme og varmepumper - erfaringsutveksling fra energianlegg (IEA Annex 52)

For optimal drift av eksisterende energianlegg og bedre planlegging av nye, er utveksling av erfaring viktig. Dette seminaret presenterer hvorfor og hvordan bergvarme og varmepumper bidrar i det grønne skiftet.

Sist oppdatert: 19. okt. 2021
Rock Store
Illustrasjon: Nhu Diep

I energianlegg med bergvarme og varmepumper ligger det fortsatt et stort potensial for energieffektivisering og reduksjon av dagens forbruk av elektrisk energi til kjøling og varme i bygg, og med dette frigjøre elektrisk kraft til andre formål. Disse anleggene kan brukes til termisk energilagre mellom sesonger, og døgn, hvilket er viktig i en bærekraftig fremtid med energi fra fornybare kilder.

Webinaret er gratis, men du må registrere deg:

Program

13:00 – Introduksjon om koblingen av vårt arbeid til ENOVA og IEA 52-annexet.
Kirsti Midtømme, NORCE (5 min)

13:10 – Det store bildet: Bergvarme og varmepumpens rolle i det grønne skiftet.
Rolf Iver Mytting Hagemoen, NOVAP - Norsk Varmepumpeforening (15 min)

13:30 – Bergvarmeanlegget ved Moholt studentby, Kiwi Dalgård, Sweco-bygget på Fantoft.
Jørn Stene, COWI (40 min)

14:15 – Livssyklusanalyse av bergvarmeannlegget ved Scandic Flesland.
Vetle Kjær Risinggård, NORCE (20 min)

14:40 – GeoTermosen på Fjell skole, Drammen.
Randi K. Ramstad, NTNU/Asplan Viak (20 min)

15:05 – Kalnes Energisentral, Sarpsborg.
John Clauss, SINTEF (20 min)


Webinaret arrangeres av det norske IEA Annex52-teamet med støtte fra ENOVA i samarbeid Norsk Varmepumpeforening.