Barnevernsforum 3. juni 2021

Sist oppdatert: 3. mai 2021

BARNEVERNSFORUM
En digital møteplass for kunnskaps- og erfaringsdeling på barnevernsfeltet.


Jobber du på barnevernsfeltet som fagperson, underviser eller forsker i Rogaland eller Vestland? Eller har du av andre grunner et engasjement for barnevern, barn og unge og deres familier? Da er du velkommen til å delta på barnevernsforum!

Regionalt kompetansesenter for barn og unge, Vest, har som formål å bidra til å øke kvaliteten på tjenestene innen alle sentrale områder i arbeidet med barn og unges psykiske helse og barnevern Hensikten med barnevernsforum er å stimulere til deling av kunnskap mellom personer og institusjoner som jobber for å fremme barn og unge i barnevernet sin deltakelse og psykiske helse. Aktuelle tema vil for eksempel være: samarbeid og medvirkning, beslutninger til barns beste, barn og unge i fosterhjem, psykisk helse, prosjektarbeid og implementering, samt tverrfaglig samarbeid.

Har du innspill til tema for møtene, ønsker å gi en tilbakemelding på et møte som er avholdt eller ønsker å diskutere noe med oss? Ta kontakt med rådgiver Unni Strandman, unst@norceresearch.no

Andre forum 3. juni 2021

«Vestlandsmodellen for undersøkelse i barnevernssaker med høg konflikt mellom foreldre» vil presentere sitt arbeid.
Hovudmålet med prosjektet er å utvikle ein modell for undersøkingar i saker med høg konflikt mellom foreldra. Målsettinga er å auke kvaliteten i undersøkingsarbeidet, bidra til meir like tenester og praksis og betre samarbeid med familievernkontora.