Barn & unge-kongressen 2020

Tittel på årets kongress er UNG 2020: prikk lik & unik. Hvilke forståelsesmodeller vi som tjenesteytere, behandlere og forskere har, hvilke vi mangler og hva vi vet om virksomme behandlingstilbud for ungdom vil stå sentralt. Vi vil også diskutere forutsetninger for ungdoms psykiske helse og deres trivsel og fungering generelt.

Sist oppdatert: 22. nov. 2019

Hva vet vi om psykisk helse og dagens unge? Hva strever ungdom med? Hva gir mestring? Hvordan ser utfordringsbildet ut? Hvordan påvirker ny digital teknologi psykisk helse hos ungdom? Hva skjer med hjernen under puberteten? Hva er de unge spesielt gode til, og hva trenger de eldre hjerners hjelp med? I hvilken grad kan og skal de unges strev løses individuelt, og i hvilken grad må vi se på vilkårene for deres oppvekst og utvikling?

Påmelding åpner 18. november 2019.

Les mer kongressenArrangeres av RKBU Midt-Norge, RKBU Vest, RKBU Nord, RBUP Øst og Sør, NUBU og NBUP med støtte fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.