Barn og unge kongressen 2020

Sist oppdatert: 18. sep. 2020
BUK 2020

Velkommen til årets digitale Barn&unge-kongress: Prikk lik og unik!

I 2020 arrangerer vi for første gang en heldigital kongress, hvor vi setter søkelys på ungdom og psykisk helse.

Ungdataundersøkelsen viser at stadig flere ungdommer rapporterer om symptomer på angst og depresjon. Statistikk fra NAV viser at psykisk uhelse er den største årsaken til uføretrygd blant ungdom. Med dette som bakteppe handler årets kongress om ungdomstiden, ungdomshjernen og ungdommens spesifikke utfordringer.

Kongressen åpnes tirsdag 1. desember av helseminister Bent Høie. Over to dager samler vi fagpersoner, klinikere og forskere innen psykisk og somatisk helse, barnevern, skole og barnehage for å drøfte nye forskningsresultater, politiske strategier og praktiske utfordringer innen arbeid med barn og unges psykiske helse.

Torsdag 3. desember arrangeres De Utrolige Årenes fagdag. Fagdagen har søkelys på forskningsbaserte programmers innvirkning på forebygging av kriminalitet, og fokus på vold og overgrepsproblematikk. Denne dagen arrangeres også Forskerforum og Kontorforum.

Les mer om årets digitale kongress, programmet og påmelding på www.barnogungekongressen.no