ASEBA - digitalt kurs

Sist oppdatert: 19. aug. 2021

KURSET ER FULLTEGNET

Achenbach Systems of Empirically Based Assessment (ASEBA)er ei metode for kartlegging av mental helse og/eller utviklingsavvik hos barn 1,5 – 18 år basert på spørjeskjema. For dei minste barna (1,5 – 5 år) er det det eit foreldreutfyllingsskjema og eit for førskulelærar. For dei større barna (6 – 18 år) er det eit skjema for foreldre: Child Behavior Checklist (CBCL), eit for lærar: Teacher Report Form (TRF) og eit sjølvutfyllingsskjema for ungdom 11 – 18 år: Youth Self Report (YSR).

ASEBA har vore utvikla sidan tidleg på 1980-talet og har kome i fleire revisjonar. Det vart omsett til norsk alt på 1990-talet og teke i bruk av BUP og PPT. Det er mykje forsking på ASEBA og måleeigenskapane vert rekna som tilfredsstillande, men versjonen for dei minste barna er framleis lite undersøkt. Les meir om ASEBA her: http://www.psyktestbarn.no/CMS/ptb.nsf/pages/cbcl

Innhald i kurset:

Det teoretiske rasjonale bak ASEBA og tilsvarande instrument

Oppbygginga av ASEBA

Praktisk bruk

Skåring

Vurdering av validitet

Tolking av resultat

Målgruppe:Tilsette spesialisthelsetenesta, barnevernet, Bufetat og andre som arbeider med behandling eller hjelpetiltak for barn og familiar.

Tal plassar: 35 stk.

Forelesar:Psykologspesialist og høgskulelektor Arnold Goksøyr