Aqua Nor 2019

Aqua Nor har siden 1979 vært et viktig internasjonalt møtested for akvakulturnæringen, og er i dag verdens største messe for akvakultur-teknologi.

NORCE er tilstedet på flere stands under Aqua Nor: På stand A138, Forskningstorget (Hall A), på stand D345, Det Marine Vestland (Hall D) og stand G702, Arktisk kunnskap (Hall G).

I tillegg til dette deltar NORCE på flere miniseminar:

  1. AQUA NOR SEA OF OPPORTUNITIES, mer info kommer senere.​
  2. Onsdag 21. august kl 13; Miljøutfordringer i lakseoppdrett – hvordan kan de løses? Effekter av lakselusmedisin på reker. Renée Bechmann, Norce og SalmoDetect: metoder for dokumentasjon av plast i fiskefilet. Marte Haave, NORCE
  3. Onsdag 21. august kl 15; Hvordan sikre frisk fisk? Skånsom sykdomspåvisning ved hjelp av miljø-DNA. Thierry Baussant, NORCE
  4. Torsdag 22. august kl 13; Ernæringsbehov og nye fôrressurser – laks og torsk. Nasjonal Algepilot Mongstad. Hans Kleivdal, NORCE
  5. Torsdag 22. august kl 15; Nye muligheter fra havet. iFishIENCiIntelligent Fish feeding through Integration of ENabling technologies and Circular principles. Lars Ebbesson, NORCE

Les mer om Aqua Nor.