Ages and Stages Questionnaire – Social Emotional Scale (ASQ-SE): Digitalt kurs

Screening- og kartleggingsinstrument

Sist oppdatert: 6. jan. 2021

Type instrument:

Screening og kartlegging

Målgruppe:

Sped- og småbarn 3-66 måneder

Hva måler instrumentet:

Ages & Stages Questionnaire: Social and Emotional (ASQ:SE) er et screeningverktøy for å kartlegge sped- og småbarn i risikosonen for å utvikle sosiale eller emosjonelle vansker

Hvem kan benytte metoden:

Autoriserte psykologer, leger, helsesykepleiere, barnehagelærere og andre med minimum bachelorgrad i et helse- eller sosialfag. Instrumentet vil være nyttig for de som jobber med tidlig screening for utviklingsavvik hos sped- og småbarn samt førskolebarn i kommunehelsetjenesten.

Psykometriske egenskaper:

ASQ-SE er vurdert i Psyktestbarn, som oppsummerer det slik «Det foreligger ingen norske studier som dokumenterer verktøyets psykometriske egenskaper. En studie rapporterer gjennomsnittsverdi for totalskåren for et klinisk utvalg (premature). I Skandinavia finnes det en svensk studie som anvender ASQ:SE i et klinisk utvalg og sammenligner instrumentet med andre mål på psykologisk stress hos mor og observasjoner av relasjon mellom mor og barn. Disse resultatene indikerer problemer med å anvende testen i kliniske grupper av mødre. Det er behov for norske studier av instrumentets psykometriske egenskaper i tillegg til etablering av norske normer og grenseverdier.» (https://psyktestbarn.r-bup.no/... opplæring:

Foreleser:

Psykologspesialist og førstelektor Arnold Goksøyr