Gå rett til innhold
<
<
Ages and Stages Questionnaire – Social Emotional Scale (ASQ-SE) - digitalt kurs

Ages and Stages Questionnaire – Social Emotional Scale (ASQ-SE) - digitalt kurs

Kurset går over to halve dager, 27. september og 3. oktober 2023, kl 0830-1130 begge dagene.

Type instrument

Screening og kartlegging

Målgruppe

Sped- og småbarn 3-66 måneder

Kva måler instrumentet

Ages & Stages Questionnaire: Social and Emotional (ASQ:SE) er eit screeningverktøy for å kartlegge sped- og småbarn i risiko for å utvikle sosiale eller emosjonelle vanskar.

Kven kan bruke metoden

Autoriserte psykologar, legar, helsesjukepleiarar, barnehagelærarar og andre med minimum bachelorgrad i eit helse- eller sosialfag. Instrumentet vil vere nyttig for dei som jobbar med tidleg screening for utviklingsavvik hos sped- og småbarn samt førskulebarn i kommunehelsetenesta.

Psykometriske egenskaper

ASQ-SE er vurdert i Psyktestbarn, som oppsummerer det slik:

«Det foreligger ingen norske studier som dokumenterer verktøyets psykometriske egenskaper. En studie rapporterer gjennomsnittsverdi for totalskåren for et klinisk utvalg (premature). I Skandinavia finnes det en svensk studie som anvender ASQ:SE i et klinisk utvalg og sammenligner instrumentet med andre mål på psykologisk stress hos mor og observasjoner av relasjon mellom mor og barn. Disse resultatene indikerer problemer med å anvende testen i kliniske grupper av mødre. Det er behov for norske studier av instrumentets psykometriske egenskaper i tillegg til etablering av norske normer og grenseverdier.»

Innhald i kurset

  • Teoretisk bakgrunn for ASQ-SE
  • Oppbygginga av instrumentet
  • Utfylling og skåring av skjema
  • Tolking av resultatet
  • Tilbakemelding til foreldre

Foreleser

Psykologspesialist og førstelektor Arnold Goksøyr

Kontaktperson

Monica Berge

Rådgiver RKBU Vest - Bergen

mobe@norceresearch.no
+47 56 10 72 11

Arnold Goksøyr

Seniorrådgiver RKBU Vest - Bergen

agok@norceresearch.no
+47 56 10 72 31

Tid

Fra: Onsdag 27. september 2023
kl: 08.30

Til: Tirsdag 3. oktober 2023
kl: 11.30

Sted

Læringsplattformen Moodle/Zoom

Pris

Gratis

Søknadsfrist

24. august, 2023

Oppstart

27. september 2023

Meld deg på