Ages and Stages Questionannaire (ASQ): Digitalt kurs

Opplæring i screening- og kartleggingsinstrument

Sist oppdatert: 5. jan. 2021


Type instrument:

Screening og kartlegging

Målgruppe:

Sped- og småbarn 4-60 måneder

Hva måler instrumentet:

Barnets utviklingsnivå på kommunikasjon/språk, fin- og grovmotorikk, problemløsning og selvhjelpsferdigheter. Formålet er å screene barn for utviklingsforsinkelser.

Hvem kan benytte metoden:

Autoriserte psykologer, leger, helsesykepleiere, barnehagelærere og andre med minimum bachelorgrad i eit helse- eller sosialfag. Instrumentet vil være nyttig for de som jobber med tidlig screening for utviklingsavvik hos sped- og småbarn i kommunehelsetjenesten.

Psykometriske egenskaper:

ASQ er vurdert i Psyktestbarn, som oppsummerer det slik «Det foreligger norske normer, men utvalgene som disse er basert på er for enkelte aldersgrupper noe små. Testens totalskåre har god reliabilitet, mens for enkeltskalaer er denne utilfredsstillende. Det finnes norske normer basert på et populasjonsutvalg med foreslåtte grenseverdier. Testens validitet er kun i liten grad undersøkt på norske eller skandinaviske utvalg.» (https://psyktestbarn.r-bup.no/no/artikler/asq-ages-and-stages-questionnaire)

Foreleser:

Psykologspesialist og førstelektor Arnold Goksøyr