Allmennmedisinsk forskningsenhet

Utvikler ny kunnskap som skal utgjøre en forskjell for fastlegens pasienter. Våre sentrale forskningsområder er depresjon i allmennpraksis, infeksjoner i primærehelsetjenesten, helsetjenesteforskning i primærhelsetjenesten og sårbare grupper. Se lenke under sentrale forskningsområder til høyre.

Kontakt Allmennmedisinsk forskningsenhet

Besøksadresse
Årstadveien 17, 4. etg., 5009 Bergen
Postadresse
Postboks 22 Nygårdstangen, 5838 Bergen

Aktuelt

Publikasjoner

2021