Allmennmedisinsk forskningsenhet

Utvikler ny kunnskap som skal utgjøre en forskjell for fastlegens pasienter.

Strategiseminar AFE 2019

Kontakt Allmennmedisinsk forskningsenhet

Besøksadresse
Kalfarveien 31, Bergen
Postadresse
Postboks 7810, 5020 Bergen

Publikasjoner

2018