Norce Samfunn 01 W
Agenda

Sosial ulikhet

Sosiale forskjeller påvirker utdanning, helse, arbeidsliv og sosialt fellesskap. Dette fører til at ikke alle får delta i samfunnet på lik linje med andre. Det er viktig med tiltak som gjør det mulig for alle å få et godt liv, uavhengig av bakgrunn.

Barnehage Illustrasjon
0022

Prosjekter

Forskningstema

Aktuelt