Agenda

Globale utfordringer krever nytekning på tvers av faggrenser. I samarbeid med andre aktører kombinerer vi fag, kompetanse, erfaring og infrastruktur fra hele bredden av NORCE slik at vi sammen blir i stand til å finne bærekraftige løsninger på dagens og fremtidens utfordringer.

Havvind

Havvind er en av de raskest voksende fornybare energikildene i Europa. NORCE sin samlede kompetanse dekker viktige forskningsområder som trengs dersom vi skal lykkes med å utvikle havvind til en sosialt akseptert, kostnadseffektiv og miljøvennlig energikilde for fremtiden.

Klimarisiko

Alle står i fare for å bli rammet av klimarisiko – det være seg kommuner, næringsliv eller privatpersoner. Ikke minst gjelder det å være godt forberedt på klimaendringene, slik at det er mulig å minimere risikoen. For det er ingen tvil om at endringene i klima vil ramme oss, og gi mer regn, høyere temperaturer – i sum flere episoder med ekstremvær som øker risikoen for oversvømmelser, flom, ras og skred.

Bærekraftig akvakultur

Sjøfart og fiske har lange og stolte tradisjoner i Norge. For å få til bærekraftig vekst i årene fremover trenger vi en innovativ, effektiv og miljøfokusert sjømatproduksjon der forskning og industri samarbeider tett.