Agenda

Globale utfordringer krever nytekning på tvers av faggrenser. I samarbeid med andre aktører kombinerer vi fag, kompetanse, erfaring og infrastruktur fra hele bredden av NORCE slik at vi sammen blir i stand til å finne bærekraftige løsninger på dagens og fremtidens utfordringer.